Σάββατο, 2 Μαΐου 2015

Οδηγίες για τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος της Ιστορίας-Ύλη εξετάσεωνΣύμφωνα με Π.Δ. 319, ΦΕΚ 261 Α/ 27-11-2000 ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος της Ιστορίας στο Γυμνάσιο ορίζεται ως ακολούθως:

Δίνονται δύο ομάδες ερωτήσεων Α και Β. Η ομάδα Α περιλαμβάνει πέντε ερωτήσεις από τις οποίες οι μαθητές/τριες επιλέγουν τις τρεις. Η ομάδα Β περιλαμβάνει τέσσερις ερωτήσεις από τις οποίες οι μαθητές/τριες επιλέγουν τις δύο. Οι ερωτήσεις μπορούν να αναλύονται σε δύο ισοδύναμα υποερωτήματα.

Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες (4Χ5=20).

Η Ομάδα Α περιλαμβάνει ερωτήσεις που ελέγχουν τη γνώση και την κατανόηση της ιστορικής ύλης που διδάχθηκαν οι μαθητές/τριες (εξήγηση ιστορικών όρων και εννοιών, περιγραφή ή ταξινόμηση ιστορικών γεγονότων, φαινομένων ή περιόδων, κατανόηση ή συνοπτική απόδοση του περιεχομένου μιας γραπτής ή εικαστικής ιστορικής πηγής, κατανόηση και περιγραφή των σχέσεων που υφίστανται ανάμεσα σε διαφορετικά ιστορικά γεγονότα, φαινόμενα κ.λπ.).

Η Ομάδα Β περιλαμβάνει ερωτήσεις που ελέγχουν την ικανότητα των μαθητών/τριών να αναλύουν στοιχεία και σχέσεις, να αξιολογούν τη δράση προσώπων ή ομάδων με βάση συγκεκριμένο κριτήριο, να συνθέτουν ιστορικά δεδομένα.

Στη Γ΄τάξη Γυμνασίου μπορεί να τίθεται και ερώτηση που αναφέρεται στη διάκριση ανάμεσα στην αντικειμενική ιστορική πληροφορία και στην υποκειμενική γνώμη που εκτίθεται σε μια ιστορική πηγή κ.λπ.

Και στις δύο ομάδες ερωτήσεων μπορεί να δίνεται στους/στις μαθητές/τριες φωτοτυπημένο ιστορικό υλικό προς επεξεργασία. Το υλικό αυτό δεν είναι υποχρεωτικό να προέρχεται αποκλειστικά από το σχολικό τους βιβλίο.

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Κυκλαδικός πολιτισμός   σελ. 21-22 Μινωικός πολιτισμός       σελ. 23-28 Μυκηναϊκός πολιτισμός   σελ. 29-34 Αρχαϊκή Εποχή                σελ. 43-62 και 65-68 Η Ηγεμονία της Αθήνας   σελ. 69-82 Πελοποννησιακός πόλεμος σελ.83-87 και σελ.90-91
Το έργο του Αλέξανδρου σελ. 102-103
Καλό διάβασμα και καλή επιτυχία!!!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου