Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2016

Enable-Ενδυναμώνω

Το πρόγραμμα Enable-Ενδυναμώνω υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή επιτροπή, ένα Think Tank και ένα δίκτυο από συνεργαζόμενους φορείς (όπως το Facebook, το Twitter,...). Ο εκφοβισμός και η μη αποδεκτή συμπεριφορά εκδηλώνονται εντός και εκτός διαδικτύου. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες και η αποτελεσματικότητά του είναι ήδη αποδεδειγμένη. Αποτυπώνει τη μεγάλη εικόνα, ενώ συγχρόνως βοηθάει τα παιδιά και τους νέους να αναπτύξουν τις κοινωνικές και συναισθηματικές τους δεξιότητες. Ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα σχεδιασμένο να εφαρμοστεί κλιμακωτά μπορεί όχι μόνο να καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες, αλλά και να χρησιμοποιηθεί τα επόμενα χρόνια για την καλλιέργεια θετικού σχολικού κλίματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου