Κυριακή, 5 Μαρτίου 2017

Το σχολείο του σήμερα- το σχολείο του αύριο

Μετά τη συζήτηση που είχαμε στην τάξη σχετικά με το σχολείο στο παρόν και το μέλλον, τι θα λέγατε να επεκτείνουμε τις σκέψεις μας και τις ιδέες μας υλοποιώντας την παρακάτω δραστηριότητα;

Δραστηριότητα
Παρατήρηση
Να παρακολουθήσετε τα παρακάτω βίντεο έχοντας κατά νου να προσέξετε και να σημειώσετε τα εξής:

 1. Περιγράψτε σύντομα την τάξη που παρουσιάζεται στο βίντεο.
 2. Τι είδους εργασία καλούνται να κάνουν;
 3. Ποιος είναι ο τρόπος που οι μαθητές εργάζονται στην τάξη;
 4. Ποια είναι τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν;
 5. Ποιος είναι ο ρόλος του δασκάλου;
 6. Πώς και σε ποιους παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εργασίας τους;

Αναστοχασμός
Ποιες ομοιότητες και ποιες διαφορές εντοπίζετε σε σχέση με τη δική σας τάξη σε σχέση:
 • τον χώρο και τη διαμόρφωσή του
 • τα τεχνολογικά μέσα
 • το είδος των εργασιών
 • τη μέθοδο διδασκαλίας
 • τον τρόπο που οι μαθητές εργάζονται
 • τον ρόλο του καθηγητή
Ποια από τα παραπάνω στοιχεία είναι σχετικά εύκολο να αλλάξουν και τι αποτέλεσμα θα είχε αυτή η αλλαγή στην εκπαιδευτική διαδικασία;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου