Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018

Διαθεματική εργασία στο μάθημα της Γλώσσας

 «Επαγγέλματα του παρελθόντος και του μέλλοντος»
Αφού χωριστείτε σε ομάδες, η κάθε ομάδα να αναλάβει τα εξής:

1η ομάδα: Έρευνα πάνω στα επαγγέλματα που έχουν χαθεί ή που χάνονται στην περιοχή σας. Να καταγραφούν και να συγκεντρωθούν στοιχεία (πληροφορίες, φωτογραφίες, αντικείμενα κ.ά).

2η ομάδα: Συνεντεύξεις με ηλικιωμένους της τοπικής κοινωνίας που ασκούσαν κάποιο επάγγελμα που έχει χαθεί ή που χάνεται σιγά σιγά.
3η ομάδα: Διερεύνηση των απαιτούμενων προσόντων για επαγγέλματα που ενδιαφέρουν τους μαθητές (μελέτη οδηγών επαγγελματικού προσανατολισμού, σύνταξη ερωτηματολογίου).
  • Παρουσιάστε τα συμπεράσματα της διαθεματικής αυτής εργασίας στο ιστολόγιο του σχολείου 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου