Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

Είδη σύνθετων λέξεων

Τα σύνθετα χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με τη σχέση του πρώτου με το δεύτερο συνθετικό. Ειδικότερα, διακρίνονται σε (είδη συνθέτων):

α) παρατακτικά: τα δύο συνθετικά παρατάσσονται το ένα δίπλα στο άλλο.
Τα συνθετικά αυτά μπορεί να είναι:
  • Ουσιαστικά: αλάτι + πιπέρι = αλατοπίπερο
  • Επίθετα: κοντός + χοντρός = κοντόχοντρος
  • Ρήματα: μπαίνω + βγαίνω = μπαινοβγαίνω
  • Επιρρήματα: νότια + ανατολικά = νοτιοανατολικά
β) προσδιοριστικά: το πρώτο συνθετικό προσδιορίζει το δεύτερο.
Τα συνθετικά αυτά μπορεί να είναι:
  • Ουσιαστικό + ουσιαστικό:  = σπίτι + νοικοκυρά =σπιτονοικοκυρά
  • Επίθετο + ουσιαστικό: πικρό + δάφνη = πικροδάφνη
  • Επίρρημα + ρήματα: ξανά + βλέπω = ξαναβλέπω
 Η λέξη κατά (που προέρχεται από την πρόθεση «κατά» της Αρχαίας Ελληνικής) + επίθετο: κατά + κόκκινος = κατακόκκινος.

γ) κτητικά: τα κτητικά σύνθετα μπορούν να αποδοθούν με τη φράση «εκείνος που έχει…» και συνήθως σχηματίζονται με επίθετο + ουσιαστικό: πχ. καλός + καρδιά = καλόκαρδος

δ) αντικειμενικά: το πρώτο συνθετικό είναι ουσιαστικό και το δεύτερο ρήμα και το ουσιαστικό έχει θέση αντικειμένου του ρήματος,
 π.χ. χαρτί + παίζω = χαρτοπαίχτης
       δέντρα + φυτεύω = δεντροφύτευση

Δοκιμάστε τώρα τις δυνάμεις σας στην παρακάτω άσκηση. Καλή  επιτυχία!


2 σχόλια: