Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015

Οδηγίες για τη δημιουργία βίντεο-Youth4Greece

Για όσους έχουν ξεκινήσει να το σκέφτονται να δημιουργήσουν βιντεάκια για να  πάρουμε μέρος στη δράση "Youth4Greece" έχουν σταλεί διευκρινιστικές οδηγίες:


Προς αποφυγήν δημιουργίας βίντεο που δεν συνάδουν με τις προδιαγραφές της πλατφόρμας, σας αποστέλλουμε (για άλλη μια φορά) τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν τα βίντεο που θα αναρτηθούν.  Όποια βίντεο δεν τηρούν τις προδιαγραφές δεν θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα, χωρίς κάποια σχετική ειδοποίηση.

Σας θυμίζουμε ότι η δράση "Youth4Greece" δημιουργήθηκε με στόχο να προβάλλει την Ελλάδα μέσα από τα μάτια των παιδιών και των εφήβων. Στόχος των βίντεο αυτών είναι οι μαθητές σας να κάνουν ελκυστικό σε άλλους συνομίληκούς τους τον τόπο τους, με το δικό τους τρόπο. Αναμένουμε χιούμορ και πρωτοτυπία!

Α) Τα βίντεο πρέπει να έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά από μαθητές και ΟΧΙ από εκπαιδευτικούς. Εσείς δράτε αποκλειστικά ως οδηγοί των μαθητών σας, και επικουρικά στη δημιουργία των βίντεο. Δεν θα μπορούν να γίνουν αποδεκτά βίντεο όπου δεν αποδεικνύεται με κάποιον τρόπο ότι οι μαθητές είναι οι κατ' εξοχήν δημιουργοί του, αλλά όπου οι μαθητές συμμετέχουν παθητικά ως θεατές / παρευρισκόμενοι στο χώρο. Επίσης, δεν θα γίνουν αποδεκτά βίντεο όπου οι δημιουργοί που δίδονται στην πλατφόρμα είναι εκπαιδευτικοί και όχι κάποια μαθητική τάξη.

Β) Τα βίντεο πρέπει να είναι ΑΜΙΓΩΣ πρωτότυπα δηλαδή να έχουν δημιουργηθεί εξ' ολοκλήρου από τους δημιουργούς-μαθητές, δίχως τη χρήση οποιουδήποτε υπάρχοντος υλικού, εντύπου ή ηλεκτρονικού.

Γ) Επίσης, δεν μπορεί να αναρτηθεί βίντεο που θα είναι 'κολάζ' στατικών εικόνων (φωτογραφιών). Το αποτέλεσμα πρέπει να είναι πραγματικό βίντεο.

Δ) Η διάρκεια των βίντεο δεν πρέπει να ξεπερνά τα 5 λεπτά.

Ε) Υπάρχουν 3 κατηγορίες βίντεο: 1) αξιοθέατα (ιστορικά, πολιτιστικά, φυσικής ομορφιάς), 2) τοπικές εκδηλώσεις (πχ πανηγύρια, φεστιβάλ κ.λπ.) και 3) τοπικές συνταγές. Βίντεο στα οποία περιλαμβάνονται μαθητικές ή άλλες δράσεις στην τάξη ή οπουδήποτε αλλού που δεν αφορούν τις παραπάνω κατηγορίες της πλατφόρμας (συνεπώς και του στόχου αυτής) δεν θα αναρτηθούν.

Ε) Τα βίντεο πρέπει να αφορούν το δικό σας τόπο, και όχι γενικώς την Ελλάδα.

ΣΤ) Οι υποβολές γίνονται αποκλειστικά εντός της πλατφόρμας από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό για το εκάστοτε σχολείο-φορέα, ο οποίος καλείται να εγγραφεί στον ιστοχώρο και να δημιουργήσει σχετικό προφίλ. Είναι πολύ σημαντικό ο εκπαιδευτικός να έχει ελέγξει το περιεχόμενο που πρόκειται να υποβάλλει ως προς την πρωτοτυπία, την 100% πνευματική ιδιοκτησία των μαθητών (τα βίντεο δεν εμπεριέχουν κανένα στοιχείο που ανήκει σε τρίτους), και την προστασία των προσωπικών δεδομένων (π.χ. να μην μπορούν να ταυτοποιηθούν μαθητές μέσα από το βίντεο). Σε δεύτερο επίπεδο το περιεχόμενο θα ελέγχεται από τη Δράση Saferinternet.gr πριν εμφανιστεί στον χάρτη της Ελλάδος.

Ζ) Τα βίντεο αναρτώνται πρώτα στο κανάλι YouTube και μετά γίνεται παραπομπή σε αυτά μέσα από την πλατφόρμα.

Η) Καταληκτική ημερομηνία για τις υποβολές σας είναι η 18η Δεκεμβρίου 2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου