Τρίτη, 10 Μαΐου 2016

Οδηγίες εξέτασης του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών από μετάφραση (Οδύσσεια, Α΄Γυμνασίου)-Ύλη εξετάσεων

Σύμφωνα με το Π.Δ. 319, ΦΕΚ 261 Α/ 27-11-2000 το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών από μετάφραση εξετάζεται ως εξής:

Δίνεται διδαγμένο κείμενο (20 - 30 στίχων) σε φωτοτυπία και οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε τέσσερις ερωτήσεις:

Ερώτηση 1η. Αφορά το γραμματειακό είδος και το συγγραφέα του κειμένου (την εποχή και το έργο του συγγραφέα). Η ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.

Ερώτηση 2η. Αφορά το περιεχόμενο του κειμένου που εξετάζεται (κατανόηση ή σύντομη αποτίμηση φράσεων ή τμημάτων του κειμένου ή διερεύνηση θεμάτων - προβλημάτων ή περίληψη). Η ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.

Ερώτηση 3η. Αφορά τη δομή του κειμένου και μπορεί να αναλύεται σε δύο ισοδύναμα υποερωτήματα, όπως:

α. Χωρισμός σε μικρότερες ενότητες με κριτήρια αφηγηματικά ή θεματικά και απόδοση πλαγιότιτλων.

β. Εντοπισμός και αξιολόγηση του ρόλου των εκφραστικών τρόπων αφηγηματικής και περιγραφικής τεχνικής:
- οπτική της αφήγησης (πρωτοπρόσωπη, τριτοπρόσωπη, μικτή)

- διάλογος, μονόλογος, ειρωνεία, σχόλιο

- λειτουργία του χρόνου (προοικονομίες και επιβραδύνσεις)

- σχήματα λόγου (παρομοίωση, μεταφορά κ.ά)
Η ερώτηση βαθμολογείται με έξι (6) μονάδες (3+3).

Ερώτηση 4η. Μπορεί να αναλύεται σε δύο ισοδύναμα υποερωτήματα που αναφέρονται:

α) σε χαρακτηρισμούς προσώπων (στάσεις, σκέψεις, δράσεις, συναισθήματα, αξίες, ιδέες, συμπεριφορά των προσώπων του κειμένου και αντίκτυπος στα άλλα κειμενικά πρόσωπο).

β) σε συγκέντρωση, ταξινόμηση και αξιολόγηση στοιχείων του πολιτισμού που εντοπίζονται στο κείμενο (θεσμοί, ήθη και έθιμα, αξίες, ιδέες, οικονομία, υλικά αγαθά, κ.ά) ή στη σύγκριση ενός παράλληλου κειμένου με το κύριο κείμενο όσον αφορά ιδέες, αξίες ή στάσεις και συμπεριφορά προσώπων που εντοπίζονται σ' αυτά.

Η σύγκριση μπορεί να ζητηθεί μόνο στη Γ΄τάξη Γυμνασίου, όπου οι μαθητές/τριες καλούνται να μελετήσουν τα κείμενα και να δημιουργήσουν το δικό τους κείμενο σε 80-120 λέξεις σε προσεγμένο - γλωσσικά και ορθογραφικά - λόγο.

Η ερώτηση βαθμολογείται με έξι (6) μονάδες (3+3).

Η ύλη εξετάσεων για το σχολικό έτος 2015-2016 στο μάθημα της Οδύσσειας στην Α΄Γυμνασίου ορίζεται ως εξής:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: σελ.9,υποενότητες(1),(3) -σελ.10, υποενότητα(4) -σελ.11, υποενότητα(6) -σελ.12  υποενότητες (7), (8).

ΡΑΨΩΔΙΕΣ: Ραψ.α,σελ.17-44,  Ραψ.ε,σελ.51-59,63-67,  Ραψ.π, σελ.127-130

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου