Τρίτη, 10 Μαΐου 2016

Οδηγίες για τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος της Γλώσσας-Ύλη εξετάσεων

Σύμφωνα με Π.Δ. 319, ΦΕΚ 261 Α/ 27-11-2000 ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος της Γλωσσικής Διδασκαλίας στο Γυμνάσιο ορίζεται ως ακολούθως:

Για την εξέταση στη Γλωσσική Διδασκαλία δίνεται στους /στις μαθητές / τριες ένα κείμενο (ή απόσπασμά του), φωτοτυπημένο από το σχολικό ή άλλο βιβλίο ή από εφημερίδα ή περιοδικό ή ένα κείμενο ειδικά τροποποιημένο για τις ανάγκες της αξιολόγησης. Το κείμενο ανταποκρίνεται στην αντιληπτική ικανότητα των μαθητών της συγκεκριμένης τάξης και σχετίζεται με τους θεματικούς κύκλους οι οποίοι περιέχονται στα αντίστοιχα σχολικά βιβλία. Το κείμενο αυτό είναι δυνατόν να συνοδεύεται από σκίτσα ή άλλες εικόνες που αναφέρονται στη συγκεκριμένη θεματική.

Οι μαθητές καλούνται:

1. Να απαντήσουν σε τέσσερις (4) ερωτήσεις διαφόρων τύπων με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών / τριών:

α. στην κατανόηση του κειμένου με απάντηση σε μία ερώτηση για το περιεχόμενο του κειμένου ή με την περιληπτική απόδοσή του με 50 - 80 λέξεις

β. στην αναγνώριση της οργάνωσης του κειμένου (σύνδεση προτάσεων ή παραγράφων, διαρθρωτικές λέξεις, τρόποι ανάπτυξης παραγράφων κ.λπ.)

γ. στην αναγνώριση της λειτουργίας των μορφοσυντακτικών δομών - φαινομένων που έχουν διδαχθεί και που σχετίζονται με τους επικοινωνιακούς στόχους του κειμένου

δ. στην αξιοποίηση του λεξιλογίου του κειμένου (συνώνυμα, αντώνυμα, σημασία λέξεων κ.λπ.)

2. Να συντάξουν ένα κείμενο 2-3 παραγράφων σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο του κειμένου που επεξεργάστηκαν, ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο.

Το πρώτο μέρος της εξέτασης βαθμολογείται με 10 μονάδες [ δηλαδή τέσσερις (4) ερωτήσεις Χ 2,5 μονάδες]. Το δεύτερο μέρος της εξέτασης (παραγωγή κειμένου) βαθμολογείται επίσης με 10 μονάδες.

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016

Ενότητα 1η: ολόκληρη (σελ.10-26)

Ενότητα 2η: ολόκληρη (σελ.28-42)

Ενότητα 3η: ολόκληρη (σελ.44-56)

Ενότητα 4η: Α (σελ.58-61), Β2 και Β3, Γ ,Δ, Ε (σελ.64-72)

Ενότητα 5η: Α, Β, Γ (σελ.74-83) και ΣΤ σελ.86

Καλό διάβασμα και καλή επιτυχία!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου