Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2020

Μαθησιακό υλικό για την Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Πολύ ενδιαφέρον μαθησιακό υλικό σχετικά με την ΕΕ και τον τρόπο λειτουργίας της μπορείτε να βρείτε εδώ